Cursuri

În perioada decembrie 2010 – septembrie 2012 am activat ca profesor acreditat de fotografie în cadrul Fundației Regionale de Interes Public Sine Ira din Timișoara. 

2011-2012 profesor acreditat la cursul de Operator Imagine organizat de Funcația Regională de Interes Public Sine Ira din Timișoara. 

Sunt profesor de fotografie la masterul Tehnici Poligrafice organizat de Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Workshopuri

Am organizat de-a lungul timpului o serie de workshop-uri de fotografie:

 • workshop de fotografie pentru studenți în colaborare cu Best Timșoara
 • o serie de workshopuri de fotografie printre care: Flora retezatului, Culorile Toamnei, Fetele Retezatului s.a.

Activitate didactică

De-a lungul timpului am predat o serie de materii, dintre care:

 • Tehnică Fotografică
 • Electronică Optică
 • Dispozitive Electronice și Optoelectronice
 • Măsurări Electrice și Electronice
 • Aparate Electronice de Măsurat
 • Tehnici, Principii și Metode de Măsurat
 • Instrumentație de Precizie
 • Internet Intranet Protocoale și Aplicații
 • Arhitectura Rețelelor de Calculatoare
 • Utilizarea Calculatoarelor
 • Circuite Integrate Analogice
 • Electronică Medicală
 • Biosenzori
 • Instrumentație Biomedicală
 • Instrumentație, Senzori de Măsură și Traductoare
 • Compatibilitate Electromagnetică

Activitate Științifică

Teza de doctorat:

    Ciprian Dughir, Contribuţii la monitorizarea calităţii energiei electrice, Politehnica, Timisoara, ISBN 1, 182 pag., 2010

Cărți și manuale didactice:

 • Mischie Septimiu, C. Dughir, G.Vasiu, R. Pazsitka, Microcontrolere MSP430. Teorie si aplicatii, Politehnica, Timisoara, ISBN 978-606-554-433-8, 220 pag., 2012
 • Belega Daniel, Dughir Ciprian, Gabriel Gasparesc, Tehnici de masurare, senzori si traductoare, Politehnica, Timisoara, ISBN 978-606-554-085-9, 102 pag., 2010
 • Belega Daniel, Dughir Ciprian, Pazsitka Robert, Circuite Integrate Analogice – Experimentare si simulare, Politehnica, Timisoara, ISBN 978-973-625-639-4, 73 pag., 2008
 • Alimpie Ignea, Traian Jurca, Aldo De Sabata, Ciprian Dughir, Adrian Mihăiuţi, Aspecte privind monitorizarea perturbaţiilor dintr-un site, Waldpress, ISBN ISBN 973-7878-22-1, 100 pag., 2006
 • Alimpie Ignea, Mihaela Lascu, Ciprian Dughir, Cora Iftode, Aspecte ale compatibilitatii electromagnetice in medicina, Waldpress, ISBN 973-8453-65-8, 70 pag., 2005

Lucrări Științifice:

 • “Paulescu, M; Badescu, V; Dughir, C”, New procedure and field-tests to assess photovoltaic module performance, ENERGY, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, ISSN 0360-5442, 57, 9 pag., 2014, 10.1016/j.energy.2014.03.085, WOS:000338806600005
 • Manole, M; Sinescu, C; Dughir, C; De Sabata, A; Negrutiu, ML; Bratu, C; Ardelean, L; Rusu, LC; Stratul, S; Rominu, M; Dudea, D, Holographic Methods for the Evaluation of Gingival Margins Retractions, REVISTA DE CHIMIE, CHIMINFORM DATA S A, Romania, ISSN 0034-7752, 626, 628, 3 pag., 2012, WOS:000305657300016
 • Paulescu, M; Dughir, C; Tulcan-Paulescu, E; Lascu, M; Gravila, P; Jurca, T, SOLAR RADIATION MODELING AND MEASUREMENTS IN TIMISOARA, ROMANIA: DATA AND MODEL QUALITY, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, GH ASACHI TECHNICAL UNIV IASI, Romania, ISSN 1582-9596, 1089, 1095, 7 pag., 2010, WOS:000282849400008, Citari: 6
 • “Sinescu, C; Negrutiu, ML; Manole, M; de Sabata, A; Rusu, LC; Stratul, S; Dudea, D; Dughir, C; Duma, VF”, Retractions of the Gingival Margins Evaluated by Holographic Methods, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, Prague, Czech Republic, ISBN 978-1-62841-629-9, ISSN 0277-786X, APR 15-16, 2015, 6 pag., Conference on Holography – Advances and Modern Trends IV, 2015, 10.1117/12.2179010, WOS:000357642900028
 • “Ionel, I; Nanu, S; Tucu, D; Ionel, R; Dughir, C”, Novel Solution for Automated Processing of Harvested Rods in SRC Nurseries, AIDIC SERVIZI SRL, Florence, ISBN 978-88-95608-28-0, ISSN 1974-9791, MAY 04-07, 2014, 6 pag., International Conference on BioMass (iconBM 2014), 2014, 10.3303/CET1437143, WOS:000346540000143
 • Jurca, T; Tulcan-Paulescu, E; Dughir, C; Lascu, M; Gravila, P; De Sabata, A; Luminosu, I; De Sabata, C; Paulescu, M, Global Solar Irradiation Modeling and Measurements in Timisoara, AMER INST PHYSICS, Timisoara, Romania, ISBN 978-0-7354-0951-4, ISSN 0094-243X, NOV 25-27, 2010, 6 pag., Physics Conference (TIM), 2011, 10.1063/1.3647083, WOS:000301176200037
 • Dughir, C, Electrical Power Network Disturbance Detection and Monitoring System, IEEE, Timisoara, ISBN 978-1-4244-8458-4, NOV 11-12, 2010, 4 pag., 9th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), 2010, 10.1109/ISETC.2010.5679321, WOS:000296356700014
 • Belega, D; Dughir, C, ACQUISITION SIGNALS FROM ELECTROMAGNETIC FIELD-METERS USING DIGITAL MULTIMETERS WITH EVENT LOGGING MODE, IMEKO, LISBON, Portugal, ISBN 978-963-88410-0-1, SEP 06-12, 2009, 4 pag., 19th IMEKO World Congress, 2009, WOS:000275561600411
 • Dughir Ciprian, Groza Voicu, Vartosu Adrian, Prostean Gabriela, Quality Monitoring of Electrical Power Distribution Network Using a Low-power Microcontroller, IEEE Explore, Canada, ISBN 978-1-4244-4509-7, 2009-10-22
 • Raul Ionel, Dughir Ciprian, Nanu Sorin, Tucu Dumitru,Ionel Ioana, DESIGN OF AN INDUSTRIAL PROTOTYPE MACHINE USED FOR ROD CUTTING OPERATIONS IN SRC NURSERIES, Buletinul AGIR , B+, Timisoara, Romania, ISSN ISSN 2247-3548, 45, 48, Buletinul AGIR, Advances in Environmental Science, 2013
 • Gabriel Gasparesc, Ciprian Dughir, Algorithm for signal reconstruction after dynamic compression in a power quality monitoring system, SCOPUS, Iasi, Romania, ISSN 978-973-667-260-6, 2007, 439, 442, Proceedings of 15th IMEKO TC4 International Symposium, 15th IMEKO TC4 International Symposium
 • Ciprian Dughir, Alimpie Ignea, Gabriel Gasparesc, Adrian Vartosu, Nonlinear Voltage Divider, SCOPUS, Iasi, Romania, ISSN 978-973-667-260-6, 2007, 443, 448, Proceedings of 15th IMEKO TC4 International Symposium, 15th IMEKO TC4 International Symposium
 • Daniel Belega, Ciprian Dughir, Alimpie Ignea, A System for Electric Field Measurement, , Budapest, Hungary, ISBN 978-963-9319-83-7, 2008-09-09, IMEKO TC 19 Conference on Enviromnent Measurements
 • Liliana Matiu-Iovan, Ciprian Dughir, Gabriel Gasparesc, The First Derivative Algorithm for Calculating the B-Spline Coefficients Applied on Discontinuous Signals, Proceedings of the First International Conference “Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences”, Lozenec, Bulgaria, ISBN 978-954-91147-3-7, 2007, 316, 320, Proceedings of Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria
 • Ioana Ionel, Sorin Nanu, Dumitru Tucu, Raul Ionel, Ciprian Dughir, Novel Solution for Automated Processing of Harvested Rods in SRC Nurseries, Chemical Engineering Transactions, Florence, Italy, ISBN 978-88-95608-28-0, ISSN 2283-9216, 2014-05-04, 853, 858, Chemical Engineering Transactions, iconBM – international conference on BioMass
 • Gabriel Gasparesc, Ciprian Dughir, Electromagnetic Disturbances Generator with Graphical User Interface Build in Matlab, Proceedings of 6th International Conference „Professional Communication and Translation Studies” , CNCSIS B, ISSN 1223-8139, 2006, 826, 831, Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi, Trans. on Electrotechnics, Energetics and Electronics
 • Ciprian Dughir, Gabriel Gasparesc, Three Channels Analysis System for Electrical Power System Disturbances Measurement, , CNCSIS B, ISSN 1223-8139, 2006, 1007, 1012, Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi, Trans. on Electrotechnics, Energetics and Electronics
 • Gabriel Gasparesc, Ciprian Dughir, Building A Transient Disturbances Generator With Graphical User Interface in Matlab, , CNCSIS B, ISSN 1583-3380, 2006, 49, 52, Scientific Bulletin of the “Politehnica” University of Timisoara, Trans. on Electronics and Telecommunications
 • Ciprian Dughir, Gabriel Gasparesc, Preconditioning Circuit for Electrical Power System Disturbances Measurement, , CNCSIS B, ISSN 1583-3380, 2006, 164, 169, Scientific Bulletin of the “Politehnica” University of Timisoara, Trans. on Electronics and Telecommunications
 • Gabriel Gasparesc, Ciprian Dughir, Liliana Stoica, Signal Generator for Usual Waveforms and Electromagnetic Disturbances with Graphical User Interface, , Petrosani, ISSN 1842-4449, 2006, 118, 121, Proceedings of the VIIIth International Symposium “Universitaria Simpro”, Petroşani, VIIIth International Symposium “Universitaria Simpro”
 • Ciprian Dughir, Gabriel Gasparesc, Liliana Stoica, Remote Surveilance System Using Smartcat BL2100 Single Board Computer, , Petrosani, ISSN 1842-4449, 2006, 114, 118, Proceedings of the VIIIth International Symposium “Universitaria Simpro”, VIIIth International Symposium “Universitaria Simpro”
 • Gabriel Gasparesc, Ciprian Dughir, Cora Iftode, Virtual Signal Generator for Biomedical Signals with GUI, , Craiova, ISBN 978-973-742-841-7, 2007, 163, 166, Proceedings of the “SINTES 13”, SINTES 13
 • Liliana Matiu-Iovan, Ciprian Dughir, Decreasing the Side Errors by Extending the Coefficients String in the B-Spline Interpolation, Proceeding of the IXth International Symposium ,,Young People and Multidisciplinary Research”, Timişoara, ISSN 1843-6609, 2007-11-15, 99, 102, Proceedings of the IX-th International Simposium “Young People and Multidisciplinary Research”, IX-th International Simposium “Young People and Multidisciplinary Research”

Proiecte de cercetare:

 • IOANA IONEL, DUMITRU TUCU, CIPRIAN DUGHIR, SORIN NANU, ION VETRES, LUISA IZABEL DUNGAN, RAMON BALOGH, SIMONA FILIPAS, MARINELA BALUT, SI ALTII, Automatic harvesting system for SRC nurseries, 315416, FP7, 2012-2014
 • Aldo De Sabata, Cornel Balint, Septimiu, Mischie, Ciprian Dughir, Cora Iftode, Retea de senzori SDR in gama HF pentru suport informational in situatii de urgenta pe teritoriul Romaniei , PCCA 292/2014, Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2007-2013, Parteneriate in domenii prioritare: Proiecte Colab, 2014-2016
 • Nicolae Robu, Traian Jurca, Aldo de Sabata, Ciprian Dughir, Raul Robu, Ioan Luminosu, Ioan ZAHARIE, Dan-Flavius Surianu, Ioan Silea, Sorin Nanu, Platformă pentru studiul fenomenelor concurente : fizice, energetice, electrotehnice, electronice şi chimice ce au loc în procesul de conversie termosolară şi în efectul fotovoltaic. Automatizarea funcţionării şi exploatării instalaţiilor heliotehnice bazate pe conversia termosolară şi fotovoltaică, Platforma 2006, Cod CNCSIS: 38, Nr. contract MEC: 03/15.09.2006, CNCSIS, Platforme de cercetare, 2006-2008
 • Belega Daniel, Ciprian Dughir, Dragoi Beniamin, Caracterizarea si modelarea dinamica a convertoarelor analog-numerice folosite in comunicatiile de date rapide, 58GR/19.05.2006, tema nr. 2, cod CNSCIS 340, CNCSIS tip A , 2006-2008
 • Jurca Traian, Ignea Alimpie, Toma Liviu, DeSabata Aldo, Stoiciu Dan, Bica Smaranda, Lascu Mihaela, Mischie Septimiu, Luminosu Ioan, Matiu-Iovan Liliana ,Dughir Ciprian, Silvasan Claudiu, Oprita Razvan, Pazsitka Robert, Vasiu Gabriel, Iftode Cora, Cercetari privind elaborarea si promovarea solutiilor de arhitectura solara pentru sisteme PV integrate in cladiri – PASOR, 21039/2007, 2007-2010
 • Alimpie Ignea, Traian Jurca, Aldo De Sabata, Mircea Chivu, Mihaela Lascu, Eugen Marza, Ciprian Dughir, Adrian Mihaiuti, Cora Iftode, Liliana Stoica, Gabriel Gasparesc, Supravegherea electromagnetica la Spitalul Clinic Judetean Nr.1 Timisoara, 32940/22.06.2004, 2004-2006
 • Ignea Alimpie, Aldo De Sabata, Marza Eugen, Lascu Mihaela, Dughir Ciprian, Crista Cornel , Calibrarea antenelor prin metoda autoreciprocitatii (3 ani), Grant No. 6153/2001, tema B1, ANSTI code C,, ANSTI Orizont 2000, 2001

 

Reviewer

 • Din 2017 sunt reviewer la revista Renewable Energy a grupului Elsevier.

Apariții TV

În perioada 2011-2014 am prezentat rubrica de Introducere în Tehnica și Arta Fotografică din cadrul emisiunii FotoShow a stidioului de Televiziune TVR Timișoara. Emisiunile s-au difuzat atât pe TVR Timișoara cât și pe TVR3.

O parte din emisiuni le puteți urmări aici.

Aeromodelism

Președinte al Asociației Române de Aeromodelism din februarie 2018